Nastavenie Outlooku

Pridanie nového emailu do Outlooku

Podľa tohto návodu môžete pridať nové e-mailové konto do Outlooku.

1. Kliknite na Súbor a následne na Pridať konto.

Vyberte položku Súbor a následne Pridať konto.

2. Vyplňte e-mailovú adresu ktorú chcete pridať, kliknite na Rozšírné možnosti a zaškrtnite Umožniť manuálne nastavenie konta. Pokračujte tlačidlom Pripojiť. (V prípade starších verzií Outlooku kliknete na Manuálne nastavenia a Ďalej).

Novšie Outlooky


3. Vyberte možnosť IMAP, zadajte heslo ku pridávanému e-mailu a pokračujte stlačením Pripojiť.

4. Vyberte Zmeniť nastavenia konta (tento krok sa Vám nemusí zobraziť) a následne vyplňte údaje podľa obrázku. Server odchádzajúcej a prichádzajúcej pošty sme Vám zaslali e-mailom spolu s heslom ku e-mailovej schránke, ktorú práve pridávate (mailproxy.nameserver.sk, v niektorých prípadoch sa môže líšiť, vždy zadajte ten z e-mailu od nás). Prvý port bude vždy 993, druhý vždy 465. Metódašifrovania bude vždy SSL/TLS. Pokračujte stlačením Ďalej.

5. Zadajte heslo ku e-mailovej schránke, ktorú práve pridávate a pokračujte stlačením Pripojiť.

6. Váš e-mail bol úspešne pridaný, pokračujte tlačidlom Hotovo alebo zatvorte okno.