Informujte každého
online rozhlasom

Správy rozpošlete občanom SMS-kou, e-mailom, alebo notifikáciou na mobilnú aplikáciu pohodlne z jedného miesta.

Máte plnú kontrolu
Určite komu, kedy a akým spôsobom príde správa

Správy môžete zacieliť len na občanov, ktorí ich potrebujú vidieť. Pomôžu vám v tom rôzne kategórie správ, zoznamy odberateľov a vami určené oblasti obce či mesta ako centrum, sídlisko a pod.

Pracuje za vás
Automatické upozornenia

Rozhlas občanov informuje o nadchádzajúcich udalostiach, o zbere odpadu, nových aktualitách či zasadnutiach zastupiteľstva za vás.

Vlastné zoznamy občanov

Vytvorte si osobitné zoznamy pre členov zastupiteľstva, DHZ či zamestnancov úradu.

Hlasové správy z aplikácie

Cez mobilnú aplikáciu môžete nahrať a odoslať hlasovú správu, ktorá bude automaticky prevedená na text.

Propagačné materiály zdarma

Vytvoríme vám grafiky pre plagáty a Facebook príspevky, ktoré môžete použiť pri spustení rozhlasu.

Plánovanie správ na neskôr

Správy si môžete pripraviť vopred a nastaviť im čas odoslania na neskôr.

Často používané šablóny

Podobné správy ktoré často posielate si môžete uložiť a neskôr ich jedným klikom vyplniť.

Štatistiky rozosielania

Vďaka štatistikám získate prehľad o raste informovanosti občanov.